Tỷ lệ thoát là một trong số những thuật ngữ được nhiều người đang làm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đề cấp tới. Nếu nói so sánh tỷ lệ thoát độ thành công của một người làm seo thì đây cũng là một số trong số những yếu tố đánh giá.

Một số khái niệm về tỷ lệ thoát

  • Phiên thoát là số lần click chuột vào một địa chỉ bất kỳ sau đó thoát ra luôn không truy cập đến các địa chỉ khác nữa.
  • Tỷ lệ thoát bằng số phiên trang đơn chia cho tất cả các phiên hoặc phần trăm tất cả các phiên trên trang web của bạn mà trong đó người dùng chỉ xem một trang duy nhất và chỉ kích hoạt một yêu cầu duy nhất đến máy chủ Analytics.

ty-le-thoat-bounce-rate

Tỷ lệ thoát cao có phải là xấu không ?

Nếu mục đích của người làm trang web là mỗi người dùng xem nhiều trang thì tỷ lệ thoát cao là điều xấu. Nhưng nếu trang web của bạn là trang đơn như blog hoặc cung cấp các nội dung mà chỉ các trang đơn mong đợi thôi thì tỷ lệ thoát cao lại là điều hoàn toàn không xấu.

Làm thế nào để giảm tỷ lệ thoát ?

Để giảm tỷ lệ thoát trang bạn cần liệt kê tất cả các danh sách các địa chỉ của tỷ lệ thoát cao để đánh giá được tỷ lệ thoát tổng thể của toàn. Xem chi tiết là do những trang nào gây ra nhiều, cách đơn giản để giảm tỷ lệ thoát cho những trang này hoặc toàn trang. Việc đơn giản là sửa đổi và giúp giảm tỷ lệ thoát bằng cách đơn giản là thêm nội dung vào giá trị hữu ích giúp người dùng ở lại trang lâu hơn. Tỷ lệ thoát cũng có thể ảnh hưởng do tốc độ truy cập, trang web bị chậm dẫn đến tỷ lệ thoát cao. Những yếu tố hình ảnh, tốc độ tải trang cũng cần xem xét. Nếu như trang tải quá chậm, hơn nữa là độ thân thiện trên các thiết bị cũng dẫn tới tỷ lệ thoát cao. Hãy đảm bảo trang web thân thiện trên tất cả các thiết bị bằng cách dùng responsive website là một trong số những cách đơn giản.