Một số người mới tìm hiểu về quảng cáo Google AdWords và tìm hiểu được khái niệm được gọi là điểm chất lượng. Bài viết dưới đây sẽ nói về tất cả những vấn đề liên quan tới điểm chất lượng của một quảng cáo. Để hiểu về khái niệm cũng như cách kiểm tra điểm chất lượng Adword và hướng dẫn để tăng điểm chất lượng của quảng cáo lên.

diem-chat-luong-google-adwords-9

Định nghĩa về điểm chất lượng Google AdWords

Điểm chất lượng là điểm số được thức tính trên chất lượng của một quảng cáo hiển thị đối với trang đích của quảng cáo. Quảng cáo có chất lượng cao hơn sẽ có thể mang đến mức giá thầu thấp hơn và vị trí cao hơn so với những quảng cáo khác. Thông thường điểm chất lượng được chia ra các khoảng từ 1 tới 10 theo thang đo, dựa vào mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm khách hàng đối với trang đích.

Đối với quảng cáo điểm chất lượng thì độ liên quan càng cao tới trang đích và trải nghiệm người dùng càng lâu thì khả năng chất lượng càng cao hơn. Điểm chất lượng được đo là sự ước tính về hiệu suất trong phiên đấu giá quảng cáo và không được đo bằng thời điểm đấu giá khi xếp hạng quảng cáo.

Kiểm tra điểm chất lượng từ khóa

Phương pháp đo các chỉ số về tập trung tăng điểm chất lượng: bạn cần tập trung vào các giá trị có thể đem lại sự thay đổi cho điểm chất lượng trong Google Adword khi chạy một chiến dịch quảng cáo. Ba thành phần quan trọng của chất lượng quảng cáo cần phải tối ưu là: mức độ liên quan của quảng cáo, tỷ lệ click chuột dự kiến và trải nghiệm người dùng đối với trang đích của quảng cáo. 3 thành phần này cần phải đi liền với nhau và càng tăng điểm của 3 yếu tố này thì điểm chất lượng của quảng cáo càng được đánh giá cao. Do vậy thứ hạng của quảng cáo sẽ được lớn lên.