Hiểu được những yếu tố quan trọng dưới đây và các yếu tố không quan trọng giúp bạn cải thiện điểm chất lượng của quảng cáo một cách tốt hơn. Dưới đây sẽ giải quyết một số quan niệm sai lầm phổ biến khi nhắc đến điểm chất lượng quảng cáo Google AdWords, giúp bạn tập trung vào những phần tăng điểm cho chất lượng.

cac-yeu-to-anh-huong-den-diem-chat-luong-trong-google-adword

  1. Thiết bị của người dùng rất quan trọng. Quảng cáo có thể hiển thị tên tất cả các thiết bị của người dùng như máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại, … Do vậy, hãy đảm bảo mẫu quảng cáo của mình hiển thị được tốt trên tất cả các thiết bị giúp tăng trải nghiệm người dùng.
  2. Mức độ liên quan của quảng cáo tới người dùng. Độ liên quan là yếu tố cốt lõi của quảng cáo về điểm chất lượng. Do vậy, hãy tập trung tối ưu quảng cáo với các từ khóa phân phối liên quan trực tiếp đến các truy vấn để kéo điểm tăng lên.
  3. Những từ khóa mới được giới thiệu. Hiệu suất từ khóa có liên quan thay vì đo lượng từ khóa mới từ ban đầu, những từ khóa liên quan cũng được xem xét mạnh vào trong việc chất lượng đối với trang đích. Do vậy, thường xuyên tăng mức độ phù hợp cho các từ khóa quảng cáo có liên quan để đạt điểm chất lượng cao hơn.
  4. Định hình cấu trúc tài khoản quảng cáoNếu cấu trúc không ảnh hưởng trải nghiệm đến người dùng thì sẽ không ảnh hưởng đến điểm chất lượng. Do vậy, hãy cấu trúc sao cho khách quản lý tài khoản được cách một cách dễ dàng nhất để tạo chiến dịch hoặc số lượng nhóm quảng cáo. Di chuyển một nhóm từ khóa quảng cáo có văn bản vào một chiến dịch khá có thể thay đổi điểm chất lượng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.
  1. Chạy quảng cáo trên các mạng khác. Nhắm đến mạng Google hoặc đối tác tìm kiếm của Google tương tự với các từ khoá sẽ cho được hiệu suất hiện tại về chuyển đổi hoặc là giá của một chuyển đổi. Để có thể thử nghiệm với các đối tác tìm tiếp khác cách đơn giản là đầy thêm số lượng.
  2. Vị trí quảng cáo trên trang. Ai cũng muốn có một vị trí quảng cáo cao ở trên trang nhưng việc vị trí cao hay thấp không thực sự và quan trọng đối với tỷ lệ CTR dự kiến cho quảng cáo. Vị trí hàng đầu đối với mọi người đánh giá là vị trí có nhiều lượt nhấp nhất trong 3 vị trí ban đầu. Nhưng yếu tố này cũng không thực sự ảnh hưởng mạnh tới lượng Click vào quảng cáo. Bạn không cần đặt giá thầu lớn để tăng điểm chất lượng mà cần tập trung vào hiệu suất của quảng cáo, số lần nhập số chuyển đổi để mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của mình.